Raül Ramos

Barcelona, 1978
36 anys

Graduat en Criminologia i Politica Criminal, en Investigació Privada i Llicenciat en Criminologia.
Vinc al Bruc des de l’any 1978 a estiuejar i caps de setmana. I visc al municipi des de 2005 formant la meva família.

Raul

Advertisements