Programa

Programa electoral Bruc Viu!
acord municipal amb ERC

Pots descarregar l’arxiu pdf amb el programa o continuar llegint

Eleccions municipals 26 de maig de 2016

Les eleccions municipals ens porten a triar com volem que sigui governat el nostre poble i a quines persones donem la nostra confiança per fer-ho. Es tracta d’un exercici democràtic de drets i també d’una responsabilitat que tenim envers la societat en la que vivim.
Els veïns i veïnes que formem part del grup Bruc Viu-ERC us presentem aquest programa. A partir de l’acció de govern dels darrers 4 anys, de la renovació de l’equip i de la il·lusió, us oferim:

• Projectes i eixos de treball que volem continuar impulsant
• Aspectes que cal millorar
• Nous projectes que pensem que són necessaris per donar resposta als reptes socials, econòmics, energètics i mediambientals actuals i futurs.

El nostre programa de govern s’estructura al voltant de les idees bàsiques següents:
Apostem per un Bruc Viu, no volem un poble dormitori.
• El Bruc ha de ser un entorn comunitari que contribueixi a atendre les necessitats de totes les persones que hi convivim, especialment les de la infància, la joventut, la gent gran i aquelles persones en situació de vulnerabilitat.
• El Bruc com a espai social, cultural, educatiu, de serveis i productiu.
Continuarem obrint l’Ajuntament. Apostem per una acció de govern municipal basada en el diàleg, el respecte, la responsabilitat, la transparència i el retiment de comptes.
• Defensem la titularitat pública municipal de serveis bàsics per a la comunitat amb
una gestió eficaç, responsable i transparent.
Compaginarem el desenvolupament de noves iniciatives econòmiques amb la cura
del seu entorn natural. Veiem la natura com una font de benestar i, al mateix, com una
aliada en el desenvolupament econòmic del Bruc.
• Ens hem de preparar, com a poble i com a famílies, per afrontar la transició energètica. L’aposta per les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic ha de guiar el procés de canvi dels propers anys.
• Farem nostres els reptes i les oportunitats que ens planteja la societat de la informació i la comunicació de forma que aprofitem les seves possibilitats. I ho farem sense perdre de vista la dimensió humana de les relacions personals.
El poble ha de ser un entorn agradable per viure i passejar. Millorarem la neteja municipal de carrers i el manteniment dels espais públics amb la corresponsabilitat i civisme dels veïns.

Hem organitzat el programa de govern en els següents àmbits temàtics:
1. Serveis a les persones: educació, cultura, gent gran, infància, joventut, esports,
cohesió social i societat de la informació.
2. Urbanisme, medi ambient, mobilitat i transició energètica.
3. Promoció econòmica i turisme.
4. Participació, transparència i bona administració.
5. Gestió interna de l’Ajuntament i Hisenda municipal.
6. Projectes estratègics.

Programa_BrucViu_B 1ç