Gestió interna de l’Ajuntament i Hisenda municipal

Apostem per una gestió pública acurada, transparent, eficaç i responsable.

En aquesta línia proposem el següent:

Plantilla de treballadors municipals: Continuarem estructurant una plantilla que sigui adequada a les necessitats del servei públic que ha de prestar l’Ajuntament.

Dedicació de l’Alcaldessa: L’Alcaldessa tindrà dedicació a temps complet i el sou s’adequarà a aquesta dedicació.

Dedicació dels regidors: Els regidors podran tenir un sou que correspongui a la seva dedicació laboral a l’Ajuntament i que garanteixi que no experimenten una pèrdua salarial per l’assumpció de les responsabilitats municipals.

Ordenances fiscals: Revisarem les ordenances fiscals i reglaments per garantir que són adequades a les realitats que regulen. Al mateix temps, vetllarem per mantenir la coherència entre les diferents ordenances.


 

Serveis públics

Defensarem la titularitat pública dels serveis bàsics amb un funcionament eficaç i un pressupost i una càrrega impositiva social i equilibrada.

Aigua: Defensarem i mantindrem la gestió municipal de l’aigua. Es consolidarà el model actual que prima l’autosuficiència, la gestió pública i el consum racional de l’aigua.

Pla d’inversions de l’aigua: Executarem el pla d’inversions de l’aigua per millorar la xarxa de distribució.

Aigua a Montserrat Parc: Executarem la 4a fase de la renovació de canonades que permetrà la connexió d’aigua directa per a tots els veïns de la urbanització.

Gestió de residus: Treballarem per incrementar el percentatge de reciclatge de deixalles del municipi. L’adequada gestió de residus és una responsabilitat que ens implica a tots. Continuarem treballant per la millora del sistema de recollida porta a porta i resoldre les deficiències puntuals que pugui presentar.

Fibra òptica: La fibra òptica arribarà al Bruc Nucli, Mas Grau i Bruc Residencial aquest any. Seguirem treballant en la mateixa línia per tal que, en una segona fase, la xarxa arribi a Montserrat Parc.

Telefonia mòbil: Reclamarem la instal·lació d’una antena per millorar la cobertura de telefonia mòbil en aplicació de l’acord amb el consorci Localret.

Programa_BrucViu_B 6