Projectes estratègics

Escola: Executarem la rehabilitació i ampliació de l’escola, amb un pavelló de 640 m2.

Nova pista esportiva coberta: Construirem una pista coberta i finalitzarem la consolidació de la zona esportiva.

Montserrat Parc i Bruc Residencial: Promourem la gestió urbanística per l’adequació dels serveis municipals i dels seus equipaments.

Aigua: Executarem el pla d’inversions de l’aigua per consolidar el model d’autosuficiència i eficiència de la xarxa. Defensarem i mantindrem la gestió municipal de l’aigua.

Transició energètica: Impulsarem un procés integral de transició energètica al municipi, que ajudi els ciutadans, els comerços, les empreses i l’Ajuntament a reduir els costos energètics i impulsar el consum d’energies renovables.

Torrent de l’Illa: Recuperarem la diversitat botànica i l’ús familiar de l’espai.

Mobilitat: Iniciarem un procés participatiu per a la reordenació del trànsit rodat al Bruc.

Casal Familiar: Dinamitzarem el Casal com a espai social i cívic i treballarem per poder climatitzar-lo.

Societat de la informació: Explorarem estratègies de transformació tecnològica que aportin valor al poble.

Pàrquing d’autocaravanes: Crearem aquest espai d’ús regulat seguint criteris de limitació de l’ocupació, respecte a l’entorn i ús preferentment de turisme familiar.

Museu: Modernitzarem i adequarem l’espai i dinamitzarem les activitats i els continguts. Crearem una estructura de gestió professionalitzada.

Habitatge dotacional: Impulsarem i promourem habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús com habitatge dotacional per atendre les necessitats de la població.

Via verda: Executarem el camí entre el Bruc de Dalt i el nucli del Bruc i treballarem per prolongar-lo fins al Bruc Residencial i Collbató.

Pla de camins: Farem un pla de camins que faciliti la comunicació a peu o en bicicleta entre el nucli urbà i Montserrat Parc, i entre el nucli urbà i el Bruc Residencial.

Futur de Catalunya com a país: Contribuirem a impulsar un procés d’autoafirmació nacional republicà on els veïns puguin participar i decidir sobre la independència de Catalunya.