Promoció econòmica i turisme

Programa_BrucViu_B 4Les activitats econòmiques, el turisme sostenible entre elles, són essencials pel futur del Bruc. Podem convertir-nos en un poble dormitori o treballar per aconseguir que hi hagi vida econòmica, com element clau pel desenvolupament d’un teixit comunitari sòlid.

Tenint present aquestes necessitats i oportunitats, proposem el següent:

Comerç i turisme: Millorarem els sistemes d’informació als visitants, promourem els productes locals i treballarem conjuntament amb els comerços i els productors per aprofitar les TIC per la seva promoció i comercialització.

Potenciar l’activitat comercial, industrial i agrícola: Impulsarem relacions de treball conjunt que ajudin a desenvolupar iniciatives econòmiques.

Associació de productors: Col·laborarem amb aquesta associació i amb la seva activitat.

Ús de l’entorn web: Cuidarem i fomentarem l’ús de la web de turisme del Bruc http://www.elbructurisme.cat i potenciarem la creació de continguts, activitats i visites al termedel Bruc.

Punt d’informació turística: Crearem un punt d’informació turística que estarà
obert els caps de setmana.

Accés de cotxes al Parc Natural: Mantindrem la regulació de l’accés de cotxes al Parc Natural i valorarem ampliar-la a noves zones.

Fires i festes: Elaborarem un pla d’activitats per tal de programar-les i millorar-les valorant l’impacte de les fires i festes a la vida al poble, al comerç i a l’hosteleria.

Pàrquing d’autocaravanes: Crearem aquest espai d’ús regulat seguint criteris de limitació de l’ocupació, respecte a l’entorn i ús preferentment de turisme familiar.

Conreus i gestió de boscos: Potenciarem aquestes activitats com a recurs econòmic, per la preservació de la riquesa paisatgística i la seva biodiversitat i per la prevenció d’incendis.

Apartaments turístics: Treballarem per ordenar l’oferta d’apartaments turístics al Bruc de forma que puguem tenir una oferta ben dimensionada, però, al mateix temps, es previngui la gentrificació (increment del preu de l’habitatge i expulsió de la població amb menys recursos econòmics).